i-SINAR dibuka kepada semua ahli KWSP yang terjejas pendapatan kerana pandemik Covid19 - Kuantan City Portal - Laman Komuniti Warga Kuantan

i-SINAR dibuka kepada semua ahli KWSP yang terjejas pendapatan kerana pandemik Covid19

 


Permohonan dalam talian bermula 21 Disember 2020
 

KUALA LUMPUR, 2 Disember 2020: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) ingin mengumumkan kriteria dan butiran kemudahan i-Sinar yang kini dibuka kepada sehingga 8 juta ahli yang layak.

Kriteria kelayakan adalah seperti berikut:

Kategori 1

Mereka yang layak termasuk ahli yang bekerja di sektor formal, yang bekerja sendiri, yang bekerja di dalam sektor ekonomi gig, yang sudah lama tidak mencarum, yang hilang pekerjaan, suri rumah atau yang diberi notis cuti tanpa gaji.

Kriteria bagi Kategori 1 adalah seperti berikut:

1. Ahli yang tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut semasa permohonan; ATAU

2. Ahli yang masih bekerja tetapi telah mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas selepas 1 Mac 2020.

Bagi kategori ini:

  • Tiada dokumen sokongan diperlukan;
  • Kelulusan secara automatik berdasarkan data dalaman KWSP;
  • Ahli hanya perlu memohon secara dalam talian melalui isinar.kwsp.gov.my mulai 21 Disember 2020.

Pembayaran untuk ahli yang layak akan bermula dari pertengahan Januari 2021.

Kategori 2

Kategori ini adalah untuk ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas (termasuk pengurangan gaji dan elaun, atau pemotongan tuntutan kerja lebih masa) selepas 1 Mac 2020, yang mana pengurangan tersebut hanya boleh dikenalpasti melalui dokumen yang diberikan.

Untuk melancarkan proses pengesahan, KWSP memerlukan dokumen sokongan daripada ahli iaitu:

  • Slip gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan; dan
  • Notis pemberhentian atau pemotongan elaun dan / atau tuntutan kerja lebih masa.


Jika dokumen di atas tidak boleh dikemukakan, sebarang dokumen sokongan lain seperti penyata bank atau surat pengesahan majikan akan diberi pertimbangan.

Bagi kategori ini, ahli boleh memohon secara dalam talian melalui isinar.kwsp.gov.my mulai 11 Januari 2021.

Untuk memastikan permohonan dipertimbangkan dengan terperinci, status permohonan akan dimaklumkan kepada ahli dalam masa dua hingga tiga minggu selepas permohonan dibuat. Pembayaran akan dilaksanakan sebelum akhir bulan berikutnya, selepas kelulusan diberi.

Jumlah kelayakan i-Sinar

Ini tertakluk kepada baki simpanan Akaun 1 ahli berdasarkan butiran terkini seperti berikut:

Ahli yang mempunyai baki RM100,000 dan ke bawah dalam Akaun 1 boleh membuat pengeluaran sehingga jumlah maksimum RM10,000. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum enam (6) bulan dengan bayaran pertama sehingga jumlah maksimum RM5,000.

Ahli yang mempunyai baki lebih daripada RM100,000 dalam Akaun 1 boleh membuat pengeluaran maksimum 10% atau RM60,000 (yang mana lebih rendah) daripada Akaun 1. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum enam (6) bulan dengan bayaran pertama sehingga RM10,000.

Contoh:

Simpanan Akaun 1 RM100,000 dan ke bawah

Simpanan Akaun 1 lebih RM100,000

Amaun pengeluaran maksimum RM10,000

Amaun pengeluaran maksimum sehingga 10% daripada simpanan Akaun 1

(sehingga RM60,000)

Contoh:

Baki dalam Akaun 1

Amaun pengeluaran maksimum:

Pembayaran bulan pertama

RM4,500

RM4,400*

RM4,400

RM10,000

RM9,900*

RM5,000

RM70,000

RM10,000

RM5,000

RM100,000

RM10,000

RM5,000

*Ahli perlu meninggalkan baki sekurang-kurangnya RM100 dalam Akaun 1 untuk terus menikmati faedah sebagai ahli KWSP

Contoh:

Baki dalam Akaun 1

Amaun pengeluaran maksimum:

Pembayaran bulan pertama

RM100,001

RM10,000

RM10,000

RM500,000

RM50,000

RM10,000

RM800,000

RM60,000

RM10,000

 

 

 Bagi memastikan kelancaran proses permohonan, ahli digalakkan untuk mendaftar i-Akaun, mengemas kini nombor telefon bimbit untuk menerima 
Transaction Authorisation Code (TAC) di kios atau kaunter KWSP, dan memastikan nombor akaun bank mereka adalah aktif.


Dikeluarkan oleh EPF Media Desk
Jabatan Hal Ehwal Korporat
2 Disember 2020


Pohon i-Sinar di sini


Sumber: KWSP

Tiada ulasan: